V průběhu střídání dob ledových a meziledových se v Evropě postupně vyvíjela linie člověka vedoucí od afrického Homo ergaster, přes možná diskutabilní formu H. antecessor, dále přes tzv. anteneandertálce (H. heidelbergensis), tzv. protoneandertálce až po klasickou a pozdní gracilní formu neandertálce (H. neanderthalensis). Podle genetických analýz pravděpodobně končila vývojově slepě a nesouvisela s H. sapiens. U H. heidelbergensis a H. neanderthalensis se rozvíjel sociální život díky schopnosti verbální komunikace – řeči.

During glacial (Ice Ages) and interglacial periods in Europe, the hominid lineage gradually evolved from the African Homo ergaster through the probably debatable H. antecessor, so-called ante-Neanderthal man (H heidelbergensis), proto-Neanderthal man to the "classic" and late gracile form of Neanderthal man (H. neanderthalensis). Genetic analyses have revealed that the lineage was a defunct evolutionary line and finally become extinct: there were no relations with H. sapiens. In H. heidelbergensis and H. neanderthalensis, social behaviour evolved due to the ability to communicate verbally (speech).