Jednou z významných lokalit výskytu vzácného a chráněného hřiba satana (Boletus satanas) je i Národní přírodní památka Velký vrch u Vršovic na území bývalého okresu Louny.

The National Nature Monument Velký vrch near Vršovice in the territory of the former Louny District is an important site for the rare and protected species - Boletus satanas.