Nejjižnější z velkých filipínských ostrovů - Mindanao - nepatří mezi často navštěvované. Severovýchodní část ostrova však vykazuje bohatství láčkovek - 7 druhů. Jednou z nejzajímavějších je zde hojná Nepenthes merrilliana s láčkami velkých rozměrů (naměřená výška pastí až 30,5 cm). Patrně vzácnější je nezaměnitelná N. truncata se srovnatelně velkými, ale trubkovitě úzkými pastmi. Poznání filipínských láčkovek má stále mnoho bílých míst k odkrývání.

The southernmost island of the Philippines - Mindanao - is not one of the most frequently visited islands. However, its north-eastern part is famous for its richness in Nepenthes species (7 species), among which the Nepenthes merrilliana is one of the most interesting. It is relatively frequent and its captive organs are of great size (measured height up to30.5 cm). N. truncata is a rarer species. Its captive organs are of similar dimensions but of a narrow tubular shape. The study of the Philippines Nepenthes is far from complete.