Zima není období typické pro pozorování pavouků. Přesto i v zimě jsou některé druhy pavouků aktivní, některé se mohou dokonce rozmnožovat a lovit potravu (např. plachetnatka Lepthyphantes cristatus). Většina druhů ale přezimuje jako nymfy, případně vajíčka.

Winter is not a period best suited to spider watching. Nevertheless, even in the winter some spider species are active: some of them (e.g., Lepthyphantes cristatus) can reproduce and forage for prey. Moreover, most spider species pass the winter as nymphs or eggs..