Přiblížení převážně neotropických motýlů z podčeledi Riodininae (čeleď Lycaenidae) a zajímavostí z jejich biologie a ekologie, jako např. myrmekofilie mnoha druhů. Pestrobarvci jsou označováni termínem metalmarks (= kovová značka) pro častý výskyt tzv. strukturálního zbarvení (stříbřitě lesklé skvrny a pruhy na křídlech).

The author presents some examples of the neotropical butterfly subfamily Riodininae (family Lycaenidae). The basic characteristics pertaining to the biology and ecology include its myrmecophilia and other specific behavioural aspects of its life. Some species are called metalmarks (metallic iridescence, silver spots and striking colour).