Ptačí schistosomy jsou motolice parazitující u vodních plžů jako mezihostitelů a ptáků jako definitivních hostitelů. Jejich larvy, cerkárie, mohou pronikat i do nespecifických hostitelů, jako jsou savci, včetně člověka. Situace v systematice této skupiny, zvláště u početného rodu Trichobilharzia, je nejasná, objevování a popisování dosud neznámých druhů je běžné. Nálezy ptačích schistozom u kachnovitých ptáků (Anatidae) jsou časté, následky infekce u volně žijících ptáků však nejsou dosud známé.

Bird schistosomes are trematodes that use water snails as intermediate hosts and birds as final hosts. Their larvae, cercariae, can also penetrate non-specific hosts, which are mammals including humans. Their position in the systematics of the group, particularly within the largest genus Trichobilharzia, is still unclear. We found that bird schistosomes are quite often in waterfowl from the family Anatidae, but the effects of the infection remain unknown.