Rozvoj molekulárně biologických metod umožňuje odkrývání tzv. kryptických druhů, tedy taxonů špatně rozlišitelných morfologicky od dosud známých druhů. Při odhalování kryptické biodiversity evropských netopýrů bylo v uplynulých 10 letech popsáno přinejmenším 7 nových druhů. Článek přibližuje jejich vývojové vztahy a rozšíření.

The rapid development of methods in molecular biology allows for the discovery of so-called cryptic species, i.e. taxons that are identified with difficulty by morphological methods from known species. During the past ten years, at least seven new bat species have been described. The article focuses on their evolutionary relations and distribution.