Virus lidské imunodeficience (HIV) kóduje aspartátovou proteázu, která štěpí virové polyproteiny na přesně definovaných místech za vzniku zralých infekčních virových částic. Inhibitory tohoto enzymu se staly účinnými virostatiky a proteáza jedním z cílů pro návrh léčiv. Vzhledem k vysoké genetické variabilitě HIV kolují v infikovaném pacientovi miliony různých mutantů viru, ze kterých se velmi rychle pod selekčním tlakem vyvíjí varianta rezistentní vůči proteázovým inhibitorům. Překonání virové rezistence se stalo hlavním problémem léčby onemocnění AIDS.

Human immunodeficiency virus (HIV) codes for an aspartic protease that specifically cleaves viral polyproteins to yield mature, fully infectious viral particle. Inhibitors of this enzyme became most effective anti-HIV drugs. However, due to the high variability of HIV, virus mutants resistant towards protease inhibitors are rapidly selected in the most treated patients. Overcoming of viral resistance became thus major problem of AIDS therapy.