Všehojovec hrozivý (Oplopanax horridus) je ostnatý keř řazený do čel. aralkovitých (Araliaceae), jejíž jediný zástupce v ČR je břečťan popínavý (Hedera helix). Přirozené rozšíření má v tichomořské oblasti severozápadní části Severní Ameriky, kde je dominantní složkou podrostu lesních společenstev. V ČR se pravděpodobně nikde nepěstuje, přestože má léčivé účinky.

Devil´s Club (Oplopanax horridus) is a thorny shrub from the Ginseng family (Araliaceae). English Ivy (Hedera helix) is the only representative of this family in the Czech Republic. Oplopanax horridus natural distribution is in the Pacific region of the north-west part of North America where it forms a dominant part of the underwood of forest ecosystems. It is probably not cultivated in the Czech Republic in spite of its medicinal properties.