Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) v ČR obvykle pouze přezimuje. Hnízdí v jehličnaté tajze od severní Evropy po Severní Ameriku. Jeho hnízda na smrcích jsou velice skrytá nízko nad zemí. Autor přibližuje způsob života a hnízdiště v tajze v ruské Karélii.

The Waxwing (Bombycilla garrulus) usually winters in the Czech Republic only. The bird species breeds in boreal forests (taiga) from northern Europe to North America. The author describes its bionomics and nest sites in Russian Karelia.