Závěrečná část seriálu o vývoji ilustrace v botanické literatuře je zaměřena na některé významné ilustrátory odborné a populárně vědecké české botanické literatury v průběhu 20. století.

The last part of the series on the development of scientific drawings in botanical literature focuses on some important illustrators of scientific and popular Czech botanical literature during the 20th century.