Dvoutýdenní pozorování skupiny čečetky zimní (Carduelis flammea) při vyzobávání semena v parku pěstovaného původem východoasijského stromu pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa).

A flock of Common Redpolls (Carduelis flammea) was watched by the author in a park for two weeks when it was pecking seeds from the East Asian tree, the Royal Paulownia (Paulownia tometosa), also known as the Princess tree.