Zooplankton se brání rybí predaci vytvářením obranných mechanických struktur, úpravou životních cyklů nebo změnou výskytu v prostoru a čase. Vertikální migrace zooplanktonu se studují pomocí akustických metod (echolot). Článek přibližuje migrační chování larev pakomárů rodu Chaoborus během dne a noci ve dvou různých vodních nádržích.

Zooplankton avoids fish predation by developing defensive mechanic structures, changes in life cycles or in occurrence in space and time. Vertical migrations of the zooplankton are studied using acoustical methods. The article presents migration behaviour in larvae of midges from the genus Chaoborus during the day and the night in two different water reservoirs.