Epidemie a pandemie lidstvo provázejí a přes nesporné pokroky v medicíně dále budou provázet. Objevují se nové infekce a jiné se opět vracejí. Zcela nová je izolace SARS koronaviru (SARS Co-V) v r. 2003, jehož etiologii a zařazení k definované čeledi s vysokou proměnlivostí genetického aparátu (Coronaviridae) dnes již známe. Nemáme však žádnou jistotu , že nedojde v průběhu času ke změně patogeneze onemocnění, klinických projevů a epidemiologie. Perspektivy výroby a účinnosti vakcíny jsou z tohoto hlediska velmi nejisté.

Epidemics and pandemics have accompanied the human population and will continue to accompany it in the future, in spite of all the progress made in medicine. New infections are still appearing and others are reappearing. The isolation of the SARS corona-virus (SARS Co-V) in 2003 is quite new. Its aetiology and classification into the defined family with a high variability of genetic apparatus (Coronaviridae) is already known. Nevertheless, we are not sure if over a certain period of time some changes may take place, such as changes in the disease pathogenesis, in its epidemiology or clinical changes. The prospects for the production of a vaccine and for its effectiveness are very uncertain.