Shrnutí poznatků o využití lišejníků, které sloužily (v některých tradičních kuchyních dodnes slouží) k přípravě pokrmů, jako léčiva na různé choroby, ale také k výrobě kosmetických přípravků, barviv a dekorací. Daleko významnější je však jejich využití jako bioindikátorů.

A summary of knowledge on the use of Bryophytes, which have served (and in some traditional cusines still serve) for the preparation of food, as a pharmaceutical for different diseases and also for the preparation of cosmetic products, dyes and decorations. But their use as bioindicators is far more important.