Souostroví Svalbard je jedním z nejseverněji položených území na světě. Bývalo centrem velrybářství, lovu a později těžby uhlí, dnes je jedinečnou přírodní laboratoří pro výzkum v Arktidě. Jedním v současnosti nejvíce studovaných témat je mapování primární sukcese na odledněných morénách a původ mikroorganismů, které kolonizují oblasti po ústupu ledovce.

The archipelago of Svalbard is one of the northernmost lands in the world. After having been a center of whaling, hunting and later coal mining it became a unique open-air laboratory for Arctic research. One of the most recently studied topics has involved the survey of primary succession on deglaciated moraines and the origin of microbial colonizers.