Mimořádná příloha časopisu Živa vložená do č. 6/2003 na zvláštních stranách P1-P16.