Působení globálních změn klimatu na fungování ekosystémů je možné sledovat bioindikací. Jednotlivé druhy organismů reagují na přesahy klimatu do kritických hodnot ohrožujících jejich životní pochody. K bioindikaci jsou vhodné prostorově konzervativní skupiny druhů, např. půdní organismy (edafon).

The influences of global climate change on ecosystem functions can be monitored by bio-indication. Individual species respond to climate fluctuations, which are critical for their lifestyles. Spatially conservative species groups or assemblages, e.g. soil organisms (edaphon) are suitable for bio-indication.