Stav přirozených a polopřirozených ekosystémů je klíčový všude, ale snad nejvíce v hydrologicky cenných areálech. Jejich součástí jsou pramenné oblasti, z nichž je třeba na území ČR věnovat pozornost především linii hlavního evropského rozvodí, kterým v severovýchodní části prochází stěžejní dopravní spojnice - železniční koridor. Navzdory všem devastačním změnám, které působí na krajinu, lze tady najít ucelené a rozměrné komplexy funkčních biotopů, jejichž zachování z hlediska hodnoty krajiny má nesporný význam.

Natural and semi-natural ecosystems are a key element in different areas, particularly in those which are important in hydrological terms. Headstreams form a part of such areas. In the territory of the Czech Republic, it is necessary to concentrate on the main European watershed, which is crossed in its north-eastearn section by the most important transport line - the railway corridor. In spite of all the devastating changes which have had an impact on the landscape, entire complexes which still function can be found there. Their conservation is of indisputable importance for the protection of the landscape.