Solifugy (Solifugae) jsou morfologicky a životními projevy zajímavý řád pavoukovců, jejichž studiu není zatím věnována příliš velká pozornost. Chromozomy solifug nebyly např. dosud studovány vůbec, proto byl pro zhodnocení fylogenetického postavení mezi pavoukovci prozkoumán karyotyp solifug rodu Rhagodes z Izraele.

Solifugids, also known as solpugids or Camel Spiders (Solifugae), are morphologically and bionomically remarkable order of arachnids, but little attention has been paid to them by researchers. For example, solifugid chromosomes have not yet been examined. Therefore a study have been made of the karyotype of the genus Rhagodes from Israel. The results enable us to assess the phylogenetic relationship between arachnids.