Úspěšný seriál o vývoji botanické ilustrace pokračuje pohledem na vývoj ilustrace entomologické. Ve třech následujících pokračování se seznámíme s nejvýznačnějšími díly z této oblasti. Hmyz se stal předmětem zájmu malířů a ilustrátorů až mnohem později než rostlinné subjekty (nejstarší dochovaný obraz hmyzu však pochází z jeskyně Trois Fréres v jižní Francii). Již ve starověku se hmyz stal ojediněle předmětem uměleckého zobrazení, zejména užitkové druhy jako včely, nicméně znalost jejich životních cyklů byla velmi malá. Obrat znamenala až doba renesance.

The successful series on the development of botanical drawing continues with a view of the development of entomological drawing. In this new series of articles the most important works of art on the topic will be presented.