Negevská poušť v Izraeli je součástí dvou největších pouští světa - Sahary a Arabské pouště. Pro existenci rostlin jsou zde limitující zejména dešťové srážky, jejichž rozložení je nerovnoměrné v jednotlivých letech a někdy se nemusí vyskytovat vůbec. Rostliny Negevu tak vyvinuly rozmanitou a jedinečnou řadu adaptací, aby zajistily své přežití. Přeložil Jan Krekule.

The Negev Desert in Israel is a part of the two greatest deserts of the world - the Sahara and the Arab Deserts. Precipitation is a restrictive factor for the existence of plants in this area. Their distribution differs greatly from year to year, and there is no precipitation at all in some years. Plants of the Negev Dessert have therefore developed a wide range of adaptations to ensure their survival.