Se svými symetrickými a složitě strukturovanými tvary mnoha rodů a druhů (více než 5 000) patří krásivky (Desmidiales) k velmi krásným rostlinám, přestože jde převážně o jednobuněčné mikroorganismy. Řadí se k nejpozoruhodnějším příkladům buněčných morfologií a zástupci rodu Micrasterias se v poslední době využívají v tomto smyslu jako modelové organismy.

Desmidiales are very beautiful plants thanks to the symmetric and highly intricate structured forms of their many genera and species (altogether more than 5,000), even though they are mainly one-cell microorganisms. They serve as highly notable examples of cell morphology. Representatives of the genus Micrasterias have been used recently as model organisms.