Přístupy k rekonstrukci prostředí v ledových dobách jsou mnohostranné, nicméně bohaté zoologické doklady v konfrontaci s dnes upřednostňovanými poznatky z neživé přírody doplněnými daty o vývoji fosilní vegetace, ukazují na vážné rozpory se současnými představami.

Attitudes to the reconstruction of the environment in glacial periods have many aspects. However, rich cases of zoological evidence in confrontation with today´s knowledge of abiotic nature and supplemented by data on fossil vegetation development show serious discrepancies in relation to present-day ideas.