V kontinentální Střední Americe žije asi 500 známých druhů vážek (Odonata). Autoři přibližují jejich celkovou druhovou pestrost a některé neobvyklé a zajímavé zástupce, např. největší druhy podřádu Zygoptera žijící na Zemi a lovící snovačkovité pavouky nebo druhy se soumračnou aktivitou.

Some 500 known species of dragonflies (Odonata) occur in continental Central America. t# The authors present their richness and the diversity of the insects as well as some remarkable and unusual members of the order. For example, the largest representatives of the suborder Zygoptera living on the Earth hunt for Comb-Footed Spiders, sometimes also called Cobweb Weavers from the family Theridiidae. There are also some dragonflies displaying activities at dusk.