Nejrozměrnější druh z bublinatek, jmenovitě bublinatka ledvinitá (Utricularia reniformis), se vyskytuje za specifických okolností ve skalnatém terénu Pedra do Sino, nejvyšší hory pohoří Serra dos Orgaos v jihovýchodní Brazílii. O její přirozené variabilitě, životních strategiích za různých podmínek - roste i symbioticky v růžicích Vrisea atra (Bromeliaceae) - a o rozmnožování jsou proto k dispozici jen kusé informace. V podobných ekologických vztazích najdeme také blízce příbuzné U. humboldtii a U. nelumbifolia.

The greatest species of the genus Urticularia, Urticularia reniformis, grows in specific conditions on rocky sites of the Pedra do Sino, the highest mountain of the Serra dos Orgaos in south-eastern Brazil. Thus only fragmentary information exists as to its natural variability, life strategy under different conditions (e.g. it also grows in symbiosis with Vrisea atra from the family Bromeliaceae, namely in its rosettes) and reproduction. The related species U. humboldtii and U. nelumbifolia can also be found in similar ecological relations.