Další možnosti uplatnění lišejníků (viz Živa 2003, 6: 253-255) jsou velmi pestré, ať už jde o využití jako suroviny pro výrobu kosmetických přípravků, barviv nebo jako dekorační materiál. Sloužily mimo jiné i k tkaní oděvů.

There is a wide range of further possibilities for the use of Lichens (see Živa 2003, 6: 253-255), such as raw material for cosmetics production, dye-stuffs or decorative material. Lichens have also served for cloth-weaving.