Netopýři se mohou dožít vysokého věku ve srovnání s jinými savci podobné velikosti. Dlouhodobé (v letech 1948-2000) kroužkování netopýrů na území bývalého Československa poskytlo různé údaje o velkém množství jedinců - okroužkováno 89 108 netopýrů 23 (resp. 24) druhů, 12 552 zpětných hlášení. U 10 druhů byl díky tomu zjištěn vyšší věk než u dosud známých zahraničních dat, u netopýra velkého (Myotis myotis) byl prokázán nejvyšší doložený věk (více než 37 let) netopýra v Evropě a druhý nejvyšší na světě.

Compared with other mammals of a similar size bats can live to be relatively old. Their long-term ringing in the former Czechoslovakia carried out from 1948 to 2000 resulted in valuable information on many individuals. A Greater Mouse-eared Bat (Myotis myotis) which lived for over 37 years was confirmed to be the oldest bat in Europe and ranked as the second worldwide.