Vznik vodivého pletiva - xylému (dřevní část) a floému (lýková část) je velmi důležitou adaptací, která umožnila cévnatým rostlinám (Tracheophyta) kolonizovat souš. Xylém a floém tvoří cévní svazky, jejichž soubor vytváří v rostlinách samostatnou, výše organizovanou jednotku - stélé.

The development of conducting tissues - xylem (woody part) and phloem - is a very important adaptation which allowed for the colonization of the terrestrial part of the Earth by vascular plants (Tracheophyta). Xylem and phloem form vascular knots, the set of which constitutes a highly organized unit in plants (central cylinder) - stele.