Škeble asijská (Sinanodonta woodiana) je v Evropě nepůvodní druh, jehož výskyt v České republice byl doložen v roce 1996 v řece Dyje (jižní Morava), nalezena byla též v Žehuňském rybníku (východní Čechy). V roce 2003 byla doložena třetí lokalita - Chropyňský rybník (střední Morava).

The Eastern Asiatic freshwater clam Sinanodonta woodiana was found for the first time in the Dyje (Thaya) river (South Moravia) in 1996. It was also reported from the Žehuňský rybník fishpond (Central Bohemia). In 2003, a third site at which the freshwater clam lives was confirmed to be the Chropyňský rybník fishpond (Central Bohemia).