Seznámení se s různorodým prostředím afrického Kamerunu. Na území tohoto rovníkového státu lze nalézt tropické pralesy, savany i polopouště. Spektrum biotopů doplňuje horská vegetace kamerunských hor s nejvyšším vrcholem Mt. Cameroon (4 095 m n. m.), jehož fauna a flóra je předmětem tohoto článku.

The authors present the varied nature in the African state of Cameroon. The territory of this country includes tropical rain forests, savannas and semi-arid habitats. The range of habitats also includes mountain vegetation in the Cameroon mountain ranges where the highest peak, Mt. Cameroon reaches 4,095 m a.s.l. Both the flora and fauna of the mountain are described in this article.