Další rozvoj zájmu o zobrazování hmyzu přineslo baroko. V naturalistické podobě se objevoval např. v zátiších a kyticích holandských a vlámských mistrů 17. století. Velký význam měl také vynález mikroskopu a další rozvoj dobové vědy.

The Baroque raised further interest in the drawing of insects. They appeared in a naturalistic way in the still-lifes and bouquets of Dutch and Flemish painters of the 17th century. Discovery of the microscope and other developments in science and technology were of extraordinary significance in this respect.