Zástupci rodu helikónie (Heliconia) z čel banánovníkovitých (Musaceae) jsou majestátními bylinami zahrnující asi 200 druhů s areálem v tropických deštných lesích Střední a Jižní Ameriky. Květenství některých dorůstá až jednoho metru a jejich zvláštní trubkovité květy jsou přizpůsobeny opylování kolibříky. Helikónie jsou také kříženy a šlechtěny.

Representatives of the genus Heliconia, family Musaceae, are majestic herbs consisting of some 200 species distributed in the tropical rain forests in Central and South America. The inflorescence of some species is as high as one meter and their peculiar tube flowers are adapted to pollination by humming birds. Heliconia plants are also hybridized and selected.