Kopytník (Asarum) je sice dobře známý rod díky svému zástupci kopytníku evropskému (A. europaeum) vyskytujícímu se v ČR. Jde však o poměrně početnou a různorodou skupinu zahrnující kolem 90 druhů, která přitahuje pozornost profesionálních botaniků i pěstitelů. Opylovací mechanismy kopytníků patří k nejzajímavějším kapitolám z jejich biologie.

Asarum plants are quite well-known thanks to one representative of this genus - Asarum europaeum, growing in the Czech Republic. However, it is a relatively numerous and variable group consisting of about 90 species, which attract professional botanists and cultivators. Asarum plant pollination mechanisms are the most interesting chapters concerning their biology.