Temperátní lesy v jižním Chile patří k nejbohatším ekosystémům naší planety. Vyskytuje se v nich mnoho endemických druhů rostlin a živočichů . Článek popisuje některé lesní typy a jejich obyvatele (především avifaunu) a shrnuje nejvýznamnější faktory přispívající k ohrožení tohoto jedinečného prostředí.

Temperate forests in the southern part of Chile are some of the most luxuriant ecosystems on our planet. Many endemic species of plants and animals grow in these ecosystems. The article describes some of these forest types and their inhabitants (mainly their avifauna) and summarizes the most important factors endangering this unique environment.