Protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteo-album syn. Gnaphalium l.-a.) patří k nejvzácnějším a kriticky ohroženým druhům květeny ČR. Proto je potěšující její nález na západním okraji Třeboňské pánve v r. 2003 spolu s informací o záchranné kultivaci ze semen v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni.

The Pseudognaphalium luteo-album (syn Gnaphalium l.-a.) belongs to a very rare and critically endangered species of Czech Republic flora. Thus its discovery in the western border area of the Třeboň Basin in 2003 is very encouraging, combined with information on subsequent conservation cultivation from seed in the Botanical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic at Třeboň.