Nálezy vývojově nejstarších ptáků a jejich předků z období jury dosud chybí, ale z období křídy přibylo množství dokladů ptáků (např. Iberomesornis, Eoalulavis, Confuciusornis, Liaoningornis, Ichthyornis aj.) i příbuzných, ale vývojově nezávislých linií theropodních dinosaurů (např. Sinosauropteryx, Caudipteryx, Protoarchaeopteryx) s některými tzv. ptačími znaky (peří, stavba zadní končetiny), které potvrzují mozaikový způsob vývoje (směs starobylých a moderních znaků).

Findings of the earliest birds and their ancestors from the Jurassic period have previously been missing. From the Cretaceous period there is increasing new evidence of birds (e.g., Iberomesornis, Eoalulavis, Confuciusornis, Liaoningornis, Ichthyornis, etc.) as well as of related, but independent lineages of theropod dinosaurs (e.g., Sinosauropteryx, Caudipteryx, Protoarchaeopteryx) with some so-called bird features (feathers, hind legs), which confirm their mosaic evolution (mixture of ancient and modern features).