Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) se považuje za jednoho z nejvzácnějších živočichů v ČR. Jeho současný skutečný výskyt však nebyl příliš znám, v r. 1999 byla ověřena pouze 1 lokalita. Během mapování v letech 2000-2003 byla ale ověřena a také nově nalezena řada dalších lokalit. Jsou hodnoceny ekologické nároky druhu, faktory ohrožující jeho populace a možnosti jeho účinné ochrany.

The Stone Crayfish (Austropotamobius torrentium) is thought to be one of the rarest animal species in the Czech Republic. However, its distribution across the country has not been known in any detail. In 1999, its occurrence was confirmed at one site only. Stone Crayfish distribution was mapped from 2000 to 2003. In addition to the previously known sites, new localities inhabited by the invertebrate species have also been found. Habitat requirements, threats and risk to the species and effective protection measures are discussed in this article.