Siličná tělíska játrovek (Marchantiophyta) jsou specifické světlolomné vnitrobuněčné organely, které nenajdeme u žádné jiné skupiny rostlin. Obsahují éterické terpenoidní oleje a od jednoduchých olejových krůpějí se odlišují přítomností fosfolipidové membrány. Charakterizuje je morfologická rozmanitost, byla popsána celá řada typů, ale jejich funkce je dosud neznámá.

The oil bodies of hepatics (Marchantiophyta) are specific inner-cell organelles, which cannot be found in any other group of plants. They contain terpenoid oils and they differ from simple oil drops through the presence of a phospholipid membrane. Morphological variability is characteristic for them. The whole range of types have been described, but their function in the hepatics body has remained unknown up to now.