Další významné ekosystémy montánních a submontánních porostů s řadou endemických druhů rostlin a živočichů jsou z hor Bamenda Highlands. Mozaiku kamerunské přírody doplňuje i oblast nížinných savan.

Other significant mountain and sub-mountain ecosystems in Cameroon harbouring numerous endemic wildlife species are those in the Bamenda Highlands. The mosaic of nature in Cameroon also includes lowland savannas.