Jihozápadní Austrálie je velmi stará krajina mezi oceánem a pouštěmi, která nabízí kolem 9 000 rostlinných taxonů. Podle typické vegetace ji lze rozdělit do 7 zón s typickým zastoupením rostlin. Rozsáhlý text dokumentuje přírodní fenomény na nejzachovalejších územích této části Austrálie, především národních parků.

South-West Australia is a very old landscape situated between the ocean and deserts, where about 9000 plant taxa grow. The area can be divided into 7 zones on the basis of their typical vegetation. The article describes in detail the natural phenomena of the best conserved parts of Australia, particularly its National Parks.