Český kras patří k oblastem v minulosti silně zatíženým znečištěním prostředí. Citelné změny byly patrné zejména u epifytických lišejníků. Studií bylo prokázáno (pomocí dvou metod), že lišejníky jsou velmi vhodné organismy pro sledování vztahů a vazeb v prostředí a vlivů různých faktorů v ekosystémech. Podle množství mladých a rostoucích stélek lišejníků lze usuzovat, že epifytická flóra se v Českém krasu dynamicky rozvíjí a kvalita prostředí se zvyšuje.

The Bohemian Karst is an area that has been highly polluted in the past. Changes were obvious especially in epiphyte lichens. A special study (using two methods) proved that lichens are very valuable organisms for research into interactions within the environment and the effects of various factors in ecosystems. The recently observed increasing number of young growing thali in lichens indicates a dynamic development of epiphytic flora in the Bohemian Karst and the improving quality of the environment.