Pokračování seriálu o vývoji vědecké entomologické ilustrace přibližuje rozvoj entomologie v období osvícenství a počátcích systematické taxonomie v 18. a první polovině 19. století. V horském údolí mezi vrchy Špičák a Stropník poblíž Oseku na úpatí Krušných hor je naučná stezka, která přibližuje přírodně zajímavé lokality (podhorské bučiny, geologické útvary) i kulturně historická místa.

In the 18th and the first half of the 19th century, scientific entomological drawing developed in the framework of the Age of Reason and in the early stages of systematic taxonomy.