Modelové organismy (např. octomilka Drosophila melanogaster) umožňují studovat vývoj a fungování organismů na úrovni jednotlivých genů, s nimiž lze experimentálně manipulovat. Jedním z postupů prováděných u hmyzu je reverzní genetika, kdy biologickou funkci genu zjišťujeme jeho vyřazením nebo naopak přidáním do organismu a podle potřeby jej aktivujeme. Abychom poznali jedince nesoucí transgenní DNA, používají se značky -markery, např. gen kódující zeleně fluoreskující protein z medúzy Aequorea victoria.

Model organisms (e.g. Drosophila melanogaster) allow for the study of the development and functioning of organisms at the level of individual genes, which can be experimentally manipulated. Reverse genetics is a procedure that is applied to insects, when the biological function of the gene is studied by means of its removal or through its additionto the organism, and this gene can be activated if required. To gain a thorough knowledge of the organism with transgenic DNA, markers are used such as gene-coding green fluorescing protein from Aequorea victoria jellyfish.