Pavinec horský (Jasione montana) z čeledi Campanulaceae se vyskytuje téměř na všech kontinentech. Patří mezi medonosné rostliny a je pro něj typická cizosprašnost (alogamie). U cizosprašných druhů rostlin se vyskytují vedle genetických bariér i morfologické nebo vývojové překážky bránící samoopylení (autogamii). Zvláštní mechanismus zábrany můžeme pozorovat právě u pavince.

Jasione montana from the family Campanulaceae has expanded to almost every continent. This species belongs to the honey plants and one of its characteristics is cross-fertilization (allogamy). In allogamic species, genetic, morphological and other development barriers exist to prevent self-fertilization (autogamy). A special barrier mechanism also operates in Jasione montana species.