Tesařík Oberea pupillata je vzácně se vyskytující druh. Od roku 2001 doložen dosud neznámý výskyt v Brně a sledován charakter výskytu na těchto lokalitách. Druh se váže svým vývojem zřejmě výlučně na zimolez (Lonicera).

The long-horned beetle Oberea pupillata is a rare species. Since 2001, the insect has been reported from the city of Brno where its occurrence has been studied at some sites. The long-horned beetle probably only occurs on honeysuckle (Lonicera spp.).