Vyvěšování hnízdních budek v oblasti Krušných hor postižené průmyslovými imisemi podporuje rozšiřování místní populace sýce rousného (Aegolius funereus). Podrobné studium hnízdní biologie, klimatických vlivů, potravní strategie, predačního tlaku a hnízdní úspěšnosti této sovy.

Nest boxes erected in the Krušné hory Mts. (North Bohemia), which are heavily damaged by air pollution, support increasing numbers of the Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) there. The nesting biology, food strategy, predation pressure and reproduction outputs of this avian predator have been studied in detail by the author.