Zamyšlení nad smyslem některých nevhodně vedených a vybavených zoologických zahrad a přitom chovajících i kriticky ohrožené druhy zvířat na příkladu některých zoo v Indonésii.

An essay on mismanaged zoos with insufficient facilities in Indonesia, which even keep critically endangered species.