Anolis Norops cobanensis je endemický ještěr z Guatemalské vysočiny. Ekologicky je vázaný na horské mlžné lesy, proto žije jen na několika izolovaných lokalitách. Přiblíženo jeho životní prostředí, příbuzné druhy a ohrožení jeho biotopů.

The anole Norops cobanensis is an endemic analoid lizard from the Guatemala Highlands. It prefers mountain cloud forests so it only lives in some isolated sites. Its habitats and related species and the threats to the reptile´s populations and habitats are described by the authors.