Pokračování seriálu přibližuje vývoj vědecké entomologické ilustrace v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století a to na příkladech významných světových monografií i české populárně odborné literatury, učebnic a knížek pro děti.

This volume of the series on entomological drawing in the past and present describes the development of entomological scientific drawing in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century, using examples of important monographs published abroad, as well as Czech popular literature, handbooks and books for children.